Ministerul Finantelor Publice a emis Ordinul nr. 2875 privind stabilirea Nomenclatorului activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activitati desfasurate de contribuabilii care realizeaza venituri comerciale potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Astfel, in temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere prevederile art. 49 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si prevederile Hotararii Guvernului nr.656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala, cu modificarile ulterioare, a fost emis urmatorul ordin:

ART. 1

Se aproba Nomenclatorul activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activitati desfasurate de contribuabilii care realizeaza venituri
comerciale, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2
(1) Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prezentului ordin, vor stabili nivelul normelor de venit si vor asigura publicarea acestora anual, in cursul trimestrului IV al anului anterior celui in care urmeaza a se aplica.

(2) in situatia in care la o pozitie din nomenclatorul prevazut la art. 1 se regasesc mai multe tipuri de activitati, se pot stabili norme de venit pe fiecare tip de activitate.

(3) Fiecarei pozitii din Nomenclatorul prevazut la art.1, care se refera la denumirea activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, ii corespund cu titlu exemplificativ codul si denumirea activitatilor din Clasificarea activitatilor din economia nationala – CAEN Rev.2.

Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor stabili norme anuale de venit pentru activitatile independente pentru care venitul net se determina pe baza
normelor anuale de venit, prevazute in anexa la prezentul ordin, si pentru cazurile in care codurile CAEN corespunzatoare activitatilor respective nu se regasesc printre cele inscrise cu titlu exemplificativ in Nomenclator.

ART. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Documentul  poate fi consultat AICI.

Sursa: ANAF