Din 1 iulie 2012 Fiscul va fi cel care va administra contributiile sociale la pensii datorate de persoanele fizice, plata acestora urmand sa se faca la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale in raza carora sunt luati in administrare contribuabilii.

Persoanele fizice care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii au obligatia de a-si declara veniturile care reprezinta baza de calcul a contributiilor de asigurari sociale, la organul fiscal competent in administrarea acestora.

Potrivit art.29625 alin.(1) din Codul fiscal, declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul al contributiilor sociale se realizeaza prin depunerea unei declaratii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala publicat luni modelul acestei declaratii, aprobat prin Ordinul comun al ANAF si CNPP nr. 874/221/2012, publicat in Monitorul Oficial nr. 821, din 25 iunie 2012.

Astfel, potrivit actului normativ, Declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (formular 600) se va depune de:

  • intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale;
  • membrii intreprinderii familiale;
  • persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;
  • persoanele care realizeaza venituri din profesii libere;
  • persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla.

Pentru anul 2012, declaratia se va depune de catre acesti contribuabili numai in situatia in care ei se incadreaza in una dintre aceste categorii, incepand cu data de 1 iulie 2012.

Atentie!
Declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii nu trebuie depusa de cei care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, someri sau de catre cei care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, din drepturi de autor si drepturi conexe.

Cum se va depune formularul

Declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii se depune, pe suport hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Organul fiscal competent la care trebuie depusa declaratia este organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla adresa de domiciliu a contribuabilului sau adresa unde acesta locuieste efectiv, in cazul in care difera de cea de domiciliu.

De asemenea, formularul se poate depune online de catre contribubilii care au un certificat digital calificat de semnatura electronica.

Important!
Potrivit instructiunilor de completare a formularului, venitul baza de calcul pentru determinarea contributiei la pensii nu poate fi mai mic de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat (2.117 lei) si nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori acest castig.

Preluat de pe: AvocatNet