Întrebări pentru ANAF? – I

Salutare vouă Persoane Foarte Aventuroase: Mâine 13 ianuarie 2016, zi de mare ghinion :),  ANAF se pune la dispoziție pentru a răspunde întrebărilor voastre pe tema: „Modificarea modului de determinare a venitului net de către persoanele fizice care realizează venituri din activități independente

Așa că, fie mic fie mare mare, ficare PFA care are întrebări, de la ora 9:00 le puteți adresa celor de la ANAF pe facebook AICI

Iată anunțul cu pricina:

Tema sesiunii de asistenţă și îndrumare de pe pagina noastră de Facebook, de mâine (13.01.2016), este „Modificarea modului de determinare a venitului net de către persoanele fizice care realizează venituri din activități independente”.

Opţiunea pentru determinarea venitului net în sistem real se exercită prin completarea declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit cu informaţii privind determinarea venitului net anual în sistem real şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate în anul precedent, respectiv în termen de 30 de zile de la începerea activităţii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal

Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit şi care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real. Această categorie de contribuabili are obligaţia să completeze corespunzător şi să depună declaraţia privind venitul estimat/norma de venit până la data de 31 ianuarie inclusiv. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Naţională a României, la sfârşitul anului fiscal.

Opţiunea de a determina venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi şi se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicită revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzătoare a declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului următor expirării perioadei de 2 ani.

Vă așteptăm începând cu ora 09.00!

  • Opinia ta