Termen depunere D200

Pe 25 mai 2016 este termenul limită până la care se poate depune D200 aferentă anului 2015. Această declarație trebuie depusă de orice PFA, II sau IF care sunt impozitate în sistem real. Pe baza cifrelor înscrise în această declarație se vor emite decizii de impunere pentru anul 2015 prin care se se va plăti diferența dintre impozitul estimat și cel real de plată. Uneori se va ajusta în minus alteori în plus.

Cum se poate depune D200?

Declarația 200 se poate depune online în spațiul virtual pentru cei ce dețin semnătură electronică. Se completează declarația inteligentă care se poate descărca de aici (clic dreapta si Save As) se semnează digital și se depune în Spațiul Privat. Atenție, CNP-ul trebuie să fie asociat semnăturii electronice, dacă e asociat doar CIF-ului nu puteți depune.

Declarația 200 se poate completa online. Aici nu e nevoie de semnătură electronică. Se va completa online declarația și în acest fel va fi înregistrată. Trebuie să vă faceți cont AICI (https://pfinternet.anaf.ro/)

Declarația 200 se poate depune la ghișeu. Metoda clasică pentru cine e pasionat de stat la cozi.

Declarația 200 se poate trimite prin poștă, pentru cei ce sunt de la sat sau nu se pot deplasa la ANAF sau nu șe știu cu utilizarea internetului.

NU UITA!

În această declarație poți completa datele unei unități non-profit e care vrei să o susții. În acest fel, o foarte mică parte din acel impozit poate fi redirecționată de la „stat” către un ONG pe care tu îl alegi. Faceți un bine dacă vă stă în putință. Trebuiesc completate la secțiunea III  poziția 2: denumirea, codul fiscal și contul IBAN ale acelei organizații.

sustine o entitatte non-profit

ANAF spune: Declarația se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, provenind din: activități independente, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real, piscicultură, silvicultură, transferul titlurilor de valoare, altele decît părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, operațiuni de vînzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare, altele decît cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, jocuri de noroc. Declarația se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hîrtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori prin celelalte metode prevăzute de lege. Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță: prin intermediul serviciului Spațiu Privat Virtual sau utilizând serviciul de depunere declarații on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro

 

  • Opinia ta