D600 în format nou în 2017

Persoanele fizice ce au calitate de plătitor de impozit pe venit datorează asigurări sociale de sănătate sau contribuția la pensii vor trebui să completeze un nou formular: formularul 600. Ordinul președintelui ANAF nr. 3696 din 27 Decembrie 2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 1069 din 30.12.2016 aduce două modificări importante:

 • reglementeaza noul fomular de asigurare la pensii – Declaratia 600 „Declaratie privind indeplinirea conditiilor de incadrare  in  categoria  persoanelor  asigurate  obligatoriu  in  sistemul  public  de pensii”
 • introduce procedura de recalcul al impozitului, a asigurarilor sociale de sanatate si a contributiei la pensii in momentul in care au aparut elemente obiective ce impun acest recalcul. Tot acum este reglementat si modul in care se efectueaza procedura efectiva de ajustare a sumelor datorate la plata.

Ajustarea impozitului si a contributiei de sanatate se realizeaza in urmatoarele situatii:

 • rezilierea,  in  cursul  anului  fiscal,  a  contractelor  de  inchiriere,  in  cazul  persoanelor  care  realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor ,
 • incetarea  activitatii  in  cursul  anului  fiscal  sau  suspendarea  temporara  a  acesteia,
 • corectia  normelor  de  venit  ca  urmare  a  incetarii  activitatii  in  cursul  anului
 • depasirea numarului de 5 camere de inchiriat in cursul anului fiscal de catre persoanele care realizeaza  venituri  din  inchirierea  in  scop  turistic  a  camerelor  situate  in  locuinte  proprietate personala,
 • completarea  obiectului  de  activitate,  in  cursul  anului  fiscal, pentru contribuabilii impozitatti prin transe de venit,
 • incadrarea,  in  cursul  anului  fiscal  de  impunere,  in  gradul  de  handicap  grav  sau  accentuat  a  persoanelor fizice care realizeaza venituri din activitati independente, din activitati agricole, din silvicultura  si  din  piscicultura.

Material realizat de HotNews cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta.

  1. Gika 27/02/2017
  2. Misaca Maria 27/02/2017
   • Teofil Gavril 27/02/2017
   • Teofil Gavril 27/02/2017
  3. Gika 28/01/2017

  Opinia ta