Pentru că am primit câteva zeci de mesaje care întreabă dacă conform noii legi intrate in vigoare de la 1 ian 2011 PFA-urile, II-urile si IF-urile platesc contributii la Casa de Pensii voi face iarăşi câteva precizări.

  1. Dacă ai PFA, II sau IF şi eşti angajat (cu norma întreagă sau partială) nu ai obligaţia plăţii acestor contribuţii.
  2. Dacă ai PFA, II, sau IF nu eşti angajat şi realizezi venituri pe tot anul sub suma de 8088 ron (de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat adică adică 4 x 2022 ron) nu ai obligaţia plăţii către Casa de Pensii
  3. Dacă ai PFA, II, sau IF nu eşti angajat şi realizezi venituri pe tot anul peste suma de 8088 ron (4 x 2022 ron) ai obligaţia plăţii către Casa de Pensii

LEGEA SPUNE
Art. 6. – (1) În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
I. a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldaţii şi gradaţii voluntari;
b) funcţionarii publici;
c) cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
d) persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil. (literă introdusă prin art. XVIII pct. 2 din O.U.G. nr. 117/2010, publicată la 30 decembrie 2010)
********************************************
si în mod exclusiv (excepţie art. 11 (4) Se exceptează de la obligativitatea depunerii declaraţiei de asigurare persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV, dacă beneficiază de una dintre categoriile de pensii prevăzute de prezenta lege sau dacă se regăsesc în situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II, III şi V.

IV. persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare:
a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;
b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;
c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;
d) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;
e) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale;
***********************
problema este ca persoanele care realizeaza exclusiv venituri ca PFA vor sa se asigure pentru a primi pensia, respectiv să contribuie lunar. Ori dacă veniturile anuale sunt sub 2022*4=8088 (declaratia estimativa initial şi apoi daca efectiv realizează) nu trebuie să contribuie. Dacă vor sa aiba pensie atunci legea zice:
************************
(2) Se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială, în condiţiile prezentei legi, avocaţii, personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public,***** precum şi orice persoană care doreşte să se asigure, respectiv să îşi completeze venitul asigurat.
Deci se face asigurare benevolă care nu are legătură cu PFA şi nu se pot considera cheltuieli deductibile la PFA, repet daca veniturile sunt sub 8088/an