Iată că încep să mă interesez și de astfel de teme. E posibil ca acest proiect să se termine și el aici. Se pare că nu mai e rentabilă, cel puțin pentru mine, funcționarea ca PFA. Iată care sunt pașii necesari în cazul redierii PFA-ului, preluați de pe pagina web a Registrului Comerțului

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a radierii persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale

 1. Cererea de înregistrare – formular, bifată în dreptul la pct. II – radiere şi la pct. 7.6. pentru motivul radierii;
 2. Documentul care atestă motivul radierii, dacă este cazul;
 3. Certificatul de înregistrare și certificatul constatator de autorizare (original);
 4. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale – detalii:

  • 45 lei – taxele de registru;
  • 27 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare şi 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014.

Notă

 • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal care poate dispune prin rezoluţie motivată administrarea şi a altor acte doveditoare.
 • Formularele se distribuie la sediul ORC.
 • Documentele se depun la ORC în raza căruia persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială îşi are stabilit sediul profesional, la ghişeu sau prin corespondenţă.

 Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

SURSA: ONRC