Ce registre contabile întocmeşte un PFA în 2017

Legislația se schimbă cu o viteză uluitoare în toate domeniile și cei ce dețin PFA, II, IF sau PFI trebuie să „stea conectați” mereu dacă nu au pentru contabilitate un profesionist sau dacă nu au un contract cu o firmă de contabilitate. E nevoie de o documentare permanentă și de urmărirea legislației în vigoare pentru a evita neplăceri posibile.

În acest sens cei de la AvocatNet au făcut un ghid util cu ce registre contabile trebuiesc copmpetate în 2017 de un PFA, II, IF, sau PFI. Lista lor pe scurt este asta:

Potrivit Ordinului MFP nr. 170/2015, pentru evidenţierea în contabilitatea în partidă simplă a operaţiunilor efectuate se utilizează următoarele registre contabile:

 • Registrul-jurnal de încasări și plăți (cod 14-1-1/b);
 • Registrul-inventar (14-1-2/b).

În ceea ce priveşte registrul-jurnal de încasări şi plăţi, acesta serveşte la înregistrarea cronologică a tuturor sumelor încasate şi plătite, atât în numerar, cât şi prin conturi bancare, iar sumele înregistrate în acesta se totalizează lunar. De cealaltă parte, registrul inventar serveşte la înregistrarea elementelor de natura activelor şi datoriilor inventariate.

Alături de aceste două registre, printre documentele care trebuie constituite se mai numără:

 • Fișa mijlocului fix (14-2-2);
 • Factura (care se întocmeşte şi se utilizează în conformitate cu prevederile Codului fiscal);
 • Avizul de însoțire a mărfii (14-3-6A);
 • Lista de inventariere (14-3-12);
 • Chitanța (14-4-1);
 • Chitanța pentru operațiuni în valută (14-4-1/a);
 • Dispoziția de plată/încasare către casierie (14-4-4);
 • Statul de salarii (14-5-1/k).

Actul normativ citat stabileşte că PFA, la fel ca celelalte entităţi ce conduc contabilitatea în partidă simplă, pot utiliza formularele financiar-contabile prevăzute în prezentele reglementări sau numai o parte din acestea, în funcţie de elementele specifice activităţii desfăşurate, astfel încât acestea să permită determinarea informaţiilor necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

În plus, în funcţie de necesităţi, persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă pot folosi şi alte formulare financiar-contabile prevăzute în Normele specifice de utilizare a documentelor financiar-contabile sau în alte acte normative care reglementează activităţi economice specifice (agricultură, exploatarea masei lemnoase, jocuri de noroc etc).

Persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă au obligaţia să efectueze inventarierea la începutul activităţii, cel puţin o dată pe an, precum şi la încetarea activităţii, fără a avea însă şi obligaţia întocmirii situaţiilor financiare anuale. 

Continuare pe AvocatNet

  1. Teofil Gavril 28/03/2017

  Opinia ta