E foarte important pentru II, IF si PFA modificarea aceasta. S-a eliminat limita (10 000 eur) de la care eram obligaţi să completăm declaraţia 392 drept urmare: Orice PFA, Intreprindere Individuală sau Intreprindere Familială are obligaţia depunerii declaraţiilor 392. Data maximă de depunere este 25 februarie 2011 .

Au obligaţia depunerii declaraţiilor şi cei care merg pe normă de venit şi cei care merg în sistem real.

Au obligaţia depunerii declaraţiilor 392 si cei care au cifra de afaceri „0” zero.

Clarificări:

  • 392A – depun cei care sunt inregistraţi in scopuri TVA (cei care au RO la codul fiscal)
  • 392B – depun cei care nu sunt inregistraţi in scopuri TVA (cei care nu au RO la codul fiscal)

392A Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul … (OPANAF 1081/2011)
Formular 392A Formularul se completează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la finele anului calendaristic, este inferioară sumei de 35.000 de euro, calculată în echivalent lei, potrivit legii.

392B Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul … (OPANAF 1081/2011)
Formular 392B Se completează de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 35.000 de euro, calculată în echivalent lei, potrivit legii.