Pentru anul 2012, formularele 392A şi 392B se depun astfel:

– 392A „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul ….” se completează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la finele anului calendaristic este inferioară sumei de 220.000 lei (plafon vechi 119.000 lei).

– 392B „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul ….” se completează de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile obţinute de vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei (plafon vechi 119.000 lei).

Atenţie!

Pesoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, care realizează operaţiuni scutite fără drept  de deducere prevăzute la art. 141 cu excepţia celor prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) care nu sunt accesorii activităţii principale, nu au obligaţia depunerii formularului 392B.

 Modalitatea de depunere şi organul fiscal competent

Cele două declaraţii se depun, în format electronic, la:

– registratura organului fiscal competent;
– poştă, prin scrisoare recomandată.

Formatul electronic depus pe suport electronic va fi însoţit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat, conform legii.

Formularul se editează în două exemplare:

– unul se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;
– celălalt se păstrează de către persoana impozabilă.

Formatul electronic al formularelor 392A şi 392B se obţine prin folosirea programului de asistenţă.

Programul de asistenţă va fi pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale sau va putea fi descărcat de pe websiteurile ANAF

Informațiile au fost oferite de Finanțe Vâlcea