Din 2018 se depun doar online 13 declarații. Sperăm să nu fie cu ghinion.

 • Formular 100 – Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat
 • Formular 101 – Declarația privind impozitul pe profit
 • Formular 120 – Decontul privind accizele
 • Formular 205 – Declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit
 • Formular 207 – Declaraţia informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți
 • Formular 208 – Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
 • Formular 300 – Decontul de taxă pe valoarea adăugată
 • Formular 301 – Decontul special de taxă pe valoarea adăugată
 • Formular 307 – Declarația privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată
 • Formular 311 – Declarația privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Formular 390 – Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri
 • Formular 394 – Declarația informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național
 • Formular 710 – Declarația rectificativă