În caz că nu știați termenul limită de depunere a declarației 097 pentru cei care sunteti plătitori de TVA este 25 OCT 2012. Aceasta declarație este pentru exprimarea opțiunii privind plata TVA la emiterea facturii (ca și până acum) sau la încasarea facturii cum prevede OPANAF 1529/2012 care se poate citi aici: OPANAF 1529/2012

Au obligaţia depunerii formularului 097:

– persoanele impozabile a căror cifră de afaceri din perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei şi care vor aplica sistemul TVA la încasare începând cu 1 ianuarie 2013;

– persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) din Codul Fiscal în perioada 1 octombrie 2012 – 31 decembrie 2012 şi a căror cifră de afaceri de la momentul înregistrării în scopuri de TVA şi până la sfârşitul anului 2012 nu depăşeşte plafonul şi care vor aplica sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul 2013;

– persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9^1) din Codul Fiscal în perioada 1 octombrie 2012 – 31 decembrie 2012 şi a căror cifră de afaceri, realizată în cursul anului 2012 în perioada în care au fost înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal nu depăşeşte plafonul şi care vor aplica sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul 2013;

– persoanele impozabile a căror cifră de afaceri din anul precedent nu depăşeşte plafonul şi care vor aplica sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu a depăşit plafonul.

Persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare începând cu 1 ianuarie 2013, întrucât cifra de afaceri din perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 nu depăşeşte plafonul, nu aplică pentru anul 2013 prevederile referitoare la plafonul cifrei de afaceri din anul precedent, respectiv nu iau în considerare operaţiunile realizate după data de 1 octombrie 2012 pentru determinarea plafonului pentru anul 2012, aceste persoane fiind obligate să depună notificarea până la 25 octombrie 2012.

Formularul 097 se utilizează şi pentru solicitările de aplicare a sistemului TVA la încasare începând cu 1 ianuarie 2013.

Excepţii

Nu au obligaţia depunerii formularului:

– persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA începând cu 1 ianuarie 2013, aceste persoane fiind înregistrate, din oficiu de organele fiscale, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare cu data înregistrării acestora în scopuri de TVA;

– persoanele impozabile a căror cifră de afaceri, calculată potrivit dispoziţiilor art. 134^2 alin. (3) lit. a) din Codul Fiscal, din perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei;

– persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent şi care continuă aplicarea sistemului ca urmare a faptului că cifra de afaceri nu a depăşit în anul calendaristic precedent plafonul de 2.250.000 lei.

 

Alte precizări

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ, corect şi complet, toate datele prevăzute:

– un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă, cu confirmare de primire;

– un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

 

Sursa: Finate Vâlcea