Începând cu 2017, persoanele fizice autorizate (PFA) pot deduce o nouă categorie de cheltuieli atunci când îşi calculează venitul net, și anume cheltuielile efectuate pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic.

Până la finalului lui 2016, aceste cheltuieli nu erau considerate deductibile pentru determinarea venitului net anual, însă modificarea acestui aspect va conduce, la o implicare a persoanelor organizate sub această formă în procesul de formare profesională şi tehnică a elevilor.

Pentru a putea fi deduse, cheltuielile trebuie să îndeplinească anumite condiţii, iar prima dintre acestea este ca respectivele cheltuieli, efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, să fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate, justificate prin documente.

Totodată, există şi o serie de alte criterii ce trebuie îndeplinite, pentru a putea fi deduse cheltuielile, dintre care amintim:

  • să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;
  • să respecte regulile privind amortizarea;
  • să respecte regulile privind deducerea cheltuielilor reprezentând investiţii în mijloace fixe pentru cabinetele medicale;
  • să fie efectuate pe perioada deplasării contribuabilului care îşi desfăşoară activitatea, în ţară şi în străinătate, în scopul desfăşurării activităţii, reprezentând cheltuieli de cazare si transport;
  • să reprezinte contribuţii profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizaţiilor profesionale din care fac parte contribuabilii;
  • să fie efectuate în scopul desfăşurării activităţii şi reglementate prin acte normative în vigoare;
  • să reprezinte preţul de cumpărare sau valoarea stabilita prin expertiza tehnică la data dobândirii, după caz, pentru activele neamortizabile, cheltuielile deductibile fiind înregistrate la momentul înstrăinarii acestora.

Material selectat din portalul AvocatNET