Chitanta

Chitanta

Formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare.
Tiparit in carnete cu cate 100 de file.

1. Serveste ca:
– document justificativ pentru depunerea unei sume in numerar la casierie;
– document justificativ de inregistrare in Registrul-jurnal de incasari si plati si in contabilitate.
2. Se intocmeste in doua exemplare, pentru fiecare suma incasata, de catre contribuabilul sau casierul numit si se semneaza de acesta pentru primirea sumei.
3. Circula la depunator (exemplarul 1). Exemplarul 2 ramane in carnet, fiind folosit ca document de verificare a operatiunilor efectuate in Registrul-jurnal de incasari si plati.
4. Se arhiveaza, dupa utilizarea completa a carnetului (exemplarul 2).