De la 1 martie 2015. intervin schimbări în ținerea contabilității simple, ceea ce țin toate PFA-urile, II-urile și IF-urile. Una din schimbări este că se poate decide ținerea contabilității în partidă dublă dacă deținătorul hotărăște asta. OMFP nr. 170/2015 este actul normativ ce reglementează modul de tinere a contabilității în partida simplă.

Astfel, vor conduce contabilitatea în partidă simpla după noile reguli, persoanele fizice ce realizează venituri supuse impozitării în sistem real, din activități independente; cedarea folosinței bunurilor, când este cazul și cei care realizează venituri din activități agricole, silvicultura și piscicultura, spune Hot News.

AvocatNet spune că:

Documentul simplifica actualele reguli de contabilitate în partida simpla și aduce noutăți în ceea ce privește persoanele fizice autorizate.

In primul rand, actul normativ, care va intra in vigoare la 1 martie, stabileste ca reglementarile contabile privind contabilitatea in partida simpla se vor aplica de catre urmatoarele categorii de contribuabili:

 • persoanele fizice si asocierilor fara persoanalitate juridice, ale caror venituri sunt supuse impozitului pe venit in conformitate cu Codul fiscal, al caror venit net anual este determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, fiind obtinut din urmatoarele surse:
  • activitati independente;
  • cedarea folosintei bunurilor;
  • activitati agricole, silvicultura si piscicultura.
 • persoanele sau entitatile care, prin actul normativ de infiintare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligatia tinerii contabilitatii in partida simpla, cu exceptia persoanelor juridice fara scop patrimonial.

Aceiași specialiști de la Avocat.Net mai aduc câteva lămuriri prețioase:

Contabilitatea in partida simpla, mai putin complicata

Dispozitiile care se vor aplica din 1 martie vor simplifica actualele reguli pentru conducerea evidentei contabile in partida simpla. In acest sens, cele doua registre utilizate la conducerea contabilitatii in partida simpla, Registrul-jurnal de incasari si plati si, respectiv Registrul-inventar se vor modifica.

Astfel, normele de intocmire si utilizare a Registrului-jurnal de incasari si plati vor cuprinde, spre deosebire de cele actuale, continutul incasarilor si continutul platilor aferente operatiunilor desfasurate.

Mai exact, incasarile din Registrul-jurnal de incasari si plati vor cuprinde:

 • sumele incasate din desfasurarea activitatii;
 • aporturile in numerar si prin conturi bancare facute la inceperea activitatii ori in cursul desfasurarii acesteia;
 • sumele primite sub forma de credite bancare sau de alte imprumuturi;
 • sumele primite ca despagubiri;
 • sumele primite sub forma de sponsorizari, mecenat sau donatii;
 • sumele primite reprezentand forme de sprijin cu destinatie speciala din fonduri externe nerambursabile (subventii);
 • alte sume incasate (de exemplu restituiri de impozite, taxe si penalitati).

In ceea ce priveste platile, acestea vor cuprinde:

 • platile efectuate in cadrul activitatii desfasurate in scopul realizarii de venituri;
 • sumele reprezentand restituirea aporturilor in numerar si prin conturi bancare;
 • sumele reprezentand rambursarea de credite bancare sau de alte imprumutiri;
 • alte plati efecutate (de exemplu penalitati, amenzi platite).

Totodata, va fi introdusa posibilitatea ca Registrul inventar sa se poata completa prin preluarea totalurilor din listele de inventariere a elementelor grupate dupa natura lor, se precizeaza in prevederile recent publicate in Monitorul Oficial.

In prezent, documentul se completeaza prin inscrierea tuturor elementelor patrimoniale inventariate.

Mai mult decat atat, formularul Registrul-inventar se va simplifica, prin mentinerea a 3 coloane din cele 10 cuprinse in actualele reglementari.

In plus, noile prevederi vor elimina obligatia parafarii celor doua registre contabile obligatorii la ANAF.

Aceleasi dispozitii prevad reducerea numarului de formulare utilizate de persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla, de la 15 la 10.

Totodata, termenul legal de pastrare a documentelor justificative utilizate de persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla se va reduce de la 10 la 5 ani, cu exceptia statelor de salarii care vor fi pastrate 50 de ani, se mentioneaza in actul normativ.